Μηχανογραφήσεις επιχειρήσεων, Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές

Μηχανογραφήσεις επιχειρήσεων, Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές
 logo of REDGREY Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ

REDGREY Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ
2102011508
e-mail:redgrey@otenet.gr

Ανοιξεως 9
Κηφισιά

Περισσότερα στο Mini site
Το προιον δεν έχει LINK καλέστε για περισσότερα στοιχεία στο παραπάνω τηλ.

Τιμή : 500.00€ 300.00€
Κέρδισε 40%

Περιγραφή

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η λιστα των εφαρμογών περιλαμβάνει τα εξής modules:

  • Λογιστική  (Γενική και Αναλυτική για βιβλία Β' και Γ' Κατηγορίας)
  • Εμπορική Διαχείριση (Τιμολόγηση - Αξιόγραφα - Αποθήκες - Πελάτες - Προμηθευτές - Προμήθειες Πωλητών, Σύνδεση με Λογιστική)
  • Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Πολλαπλές Εγκαταστάσεις, Υπολογισμός Αποσβέσεων, Σύνδεση με Λογιστική)
  • Μισθοδοσία  (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΦΜΥ, Επιθεώρηση Εργασίας, Συμβάσεις Εργασίας, Σύνδεση με Λογιστική)
  • Διαχείριση Σχέσεων Πελατών - CRM  (Μητρώα Πελατών, Ιστορικό Επαφών, Προγραμματισμός Εργασιών)

Ανάλυση, Δημιουργία, Εγκατάσταση και Συντήρηση Λογιστικών και Εμπορικών Εφαρμογών.

Όλες οι εφαρμογές είναι άμεσα παραδοτέες στην standard τους μορφη, αλλά δίνεται η δυνατότητα να τροποποιηθούν κατα τις αναγκες της κάθε επιχειρήσεως (tailor made).

Οι χρεώσεις εκάστης εφαρμογής είναι ανάλογες του μεγέθους των tailor made τροποποιήσεων που απαιτούνται απο την επιχείρηση και ξεκινουν απο τα 300€ (συν ΦΠΑ)

Περιλαμβάνουν δε, τα έξοδα ανάλυσης, άδειας χρήσεως και εγκατάστασης.

Οι χρεώσεις συντήρησης είναι κατόπιν συμφωνίας.

Οι εφαρμογές παραδίδονται μεμονωμένες η σε πακέτο κατ'επιλογη της επιχειρήσεως με συνδέσεις μεταξύ τών εφαρμογών.